Velkommen til Borregaards Kolonihage

Hyggelig at du tar turen innom! Visste du at det finnes kolonihage i Sarpsborg? Ikke alle sarpinger en gang gjør det faktisk. Men den ligger som en grønn og rolig oase på Opsund, og det har den gjort siden 1925.

Hva er en kolonihage sa du? Vel… Wikipedia sier dette: «En kolonihage er en samling parseller på kommunal eller privat grunn, i byer eller bynære strøk. En kolonihage drives i fellesskap av leietakerne, ikke ulikt et sameie. Det er felles ansvar for fellesområder og felles bygninger, men hver parselleier driver sin egen parsell, steller egen hytte og dyrker og beplanter eget område innenfor de reglene som er etablert i kolonihagen.».

Her på siden annonserer vi åpne dager hvor alle kan komme og ta en titt, samtidig som vi samler medlemsinformasjon og søknadsskjema for å komme inn.