Styret


Styret består i dag av
Leder: Wilde Auberg (tlf.: 481 14 972)

Nestleder: Torill Waage
Sekretær: Tove Helgesen   
Kasserer: Anne Sol Simensen
Styremedlem: Hans Henriksen