Søknad om parsell

Legg inn søknad om parsell i Borregaards Kolonihage på denne siden.

Først litt informasjon
Det må opplyses om hvordan man bor og prioriteringen ved å ta inn nye er: 1. pri for de som bor i blokkleilighet, 2. pri for de i rekkehus, 3. pri for de som i dag bor i enebolig. I tillegg har ansatte ved Borregaard prioritet på tildeling av parsell i Borregaards Kolonihage før bostedstype blir evaluert. Det er også et krav om at du har bostedsadresse i Sarpsborg kommune på tildelingstidspunktet for å bli tildelt parsell.

Kostnader ved vedlikehold av hytte og hage må leietager bekoste selv. Kostnader ved strøm til
egen hytte kommer i tillegg ved måler avlesning hvert år.

Alle kolonister er forpliktet til å delta på 2 – 3 dugnader i året.

Hvert år man ønsker å stå på venteliste koster 100,- som faktureres innen 12 mnd. Betaler man ikke denne avgiften strykes man fra ventelisten.