Søknad om parsell

Her er det mulighet for å søke om parsell. Men pga. svært lang venteliste som nå går over mange år, har styret besluttet å fryse inntak for alle andre enn Borregaardsarbeidere. Dette betyr at dersom du ikke er ansatt på Borregaard, er det p.t. ikke mulig å bli satt på venteliste.

Først litt informasjon
Ansatte ved Borregaard har prioritet på tildeling av parsell i Borregaards Kolonihage før bostedstype blir evaluert. Det er også et krav om at du har bostedsadresse i Sarpsborg kommune på tildelingstidspunktet for å bli tildelt parsell.

Kostnader ved vedlikehold av hytte og hage må leietager bekoste selv. Kostnader ved strøm til egen hytte kommer i tillegg ved måler avlesning hvert år.

Alle kolonister er forpliktet til å delta på 2 – 3 dugnader i året. Og i tillegg ta minst én periode på 2 år i kolonihagens styre innenfor de første 6 årene av tildelt parsell.

Hvert år man ønsker å stå på venteliste koster 100,- som faktureres innen 12 mnd. Betaler man ikke denne avgiften strykes man fra ventelisten.