Ordensregler for Borregaard kolonihage

En kolonihage er et miniatyrsamfunn hvor man kommer tett inn på hverandre og følgelig må ta hensyn til hverandre. Det er derfor nødvendig med visse kjøreregler. Følgende ordensregler er utarbeidet under hensyntagen til dette.

1.  Portene skal alltid være låst, selv om man venter besøk senere.

2.  Sykling i anlegget er forbudt. Hunder på føres i bånd. Bilkjøring må begrenses.

3.  Vannkraner må stenges godt etter bruk.

4.  Forandring av hagehus må godkjennes av styret i hagen.

5.  Hekker mot veien skal beskjæres slik at de har maksimum 40 cm bredde og gjerdes høyde. All beskjæring skal om mulig skje samtidig og etter behov, retningslinjer mot naboer må iakttas.

6.  Barn under 12 år har ikke adgang til anlegget uten med foresatte. Synlige berusede personer må ikke oppholde seg i anlegget.

7.  Alle hytter er pålagt å ha godkjent brannslukkingsapparat.

8.  Murte eller støpte konstruksjoner som peis eller utegrill, samt hagepaviljonger, er forbudt. Eventuelle trekonstruksjoner, som for øvrig ikke må festes til hagehuset, må fjernes ved avsluttet leieforhold (redskapsboder unntatt). Engangs griller må ikke fyres opp på bakken. Griller bør ha ben.

9.  Ugress, avfall og lignede må ikke henlegges på anleggets plasser eller veier. Kompost og gjødsel må tildekkes og plasseres slik at det ikke er unødig skjemmende. Parsellene og veien i halv bredde skal holdes fri for ugress og lignende. For øvrig skal hele anlegget være ryddig og uten fremmedelementer.

10.  Lekeapparater og trampoliner i parsellene er forbudt. Små plaskedammer må tømmes når kolonisten forlater område.

11.  Plattinger av treverk må ikke overskride 12 kvadratmeter. Begrensningen gjelder ikke ved bruk av steinheller.

12.  All fellesredskap som lånes, skal settes tilbake samme dag.

13.  Hekker rundt uteplasser skal ikke være høyere enn 1,6 m. Det samme gjelder levegger. Det må søkes styret om tillatelse før oppsett av levegger. Andre hekker må ikke være over 80 cm.

14.  Hyttene kan ikke leies ut eller lånes ut.

15.  Hytter som fraflyttes, skal være tomme og rengjort, uteområde skal være ryddet.

16.  Hvis hytte og hage er lite eller ikke i bruk i løpet av sesongen, vil styret behandle saken med leietager om behovet er tilstede.

17.  Frukttrær skal ikke fjernes uten først å ha søkt styret om tillatelse.

18.  Det påligger alle medlemmer å påse at ordensreglene overholdes og etterleves. Styret har i henhold til vedtekten adgang til når som helst å skjerpe dette reglement.


 

Opsund, mai 2015