Historie

Fra Helge N. Solies artikkel fra 1995 i forbindelse med 70-års jubileet for Borragaards kolonihaver: http://ostfold.kulturnett.no/borregaard/?itemid=1156

Familie på 9 foran hytte i Borregaards kolonihage på Opsund i 1927.

Det var den 14. mai 1925 som Borregaard Kolonihager ble stiftet på Opsund. Starten på Borregaards Kolonihage var først og fremst rettet mot de som ikke selv hadde tilgang på egen hageflekk.

For mange Borregaards-arbeidere på midten av 20-tallet var og ble dette reneste ferieparadiset. Det å komme vekk fra bymiljøet, kunne dyrke sine egne grønnsaker og blomster. Oppleve friheten og stillheten, ga nok styrke til sjelen. På midten av 20-tallet kostet det 10 kroner å leie en parsell.

Etter datidens kronebeløp, var nok også dette et løft for mange. Skulle man leie hytte i tillegg kostet dette 25 kroner. I avtalen med Borregaard heter det at jorden bare måtte benyttes til pryd, frukt og kjøkkenhage, og det var ikke tillatt å bruke mer enn 1/3 av arealet til en og samme vekst. Kolonistene fikk to år på seg til å anlegge parsellene. Parsellene skulle være fri for ugress, og man kan lese at overtredelser ikke ville bli tålt. I 1927 var alle parsellene i full funksjon.

Opp gjennom årene i de harde 30-åra ble det mye arbeidsledighet ved Borregaard. Mange arbeidsledige fikk i oppdra å male kolonihagens hytter. I de harde krigsårene ble det mange innskrenkninger for de ivrige parselldyrkerne. Mangler på såkorn og gjødsel. Man søkte også om å få holde kaniner det første krigsåret, men fikk avslag. Men i 1943 måtte man oppheve forbudet.

Mat-mangelen ble for stor. Etter krigen skulle landet bygges opp, og dette fikk følger for kolonihagen. Mange fikk husbanklån og bygget seg eget hus med hage, og etter som 50 og 60-tallet kom ble det mindre og mindre folk som trakk til kolonihagen.

På 70-tallet var interessen for hagebruk og parselldyrking meget synkende. Og flere av hyttene ble avertert ledig. En ny oppblomstring kom på midten av 70-tallet. En såkalt «Grønn bølge». Alle skulle dyrke sitt eget. Man satte ut parseller i alle kommuner. Men i 1980 dabbet det hele av. I dag, 1995, er det igjen full sving ved Borregaard Kolonihage på Opsund.

Faktisk ligger det hvert eneste år to på venteliste. Prisen er heller ikke stor. 500 kroner i året for leie av både parsell og hytte, og man kan selvfølgelig komme og gå som man vil.

NB! Dette er tekst fra 1995 som er gjengitt her. Priser og antall har endret seg siden den tid.

Fotografering – Kolonihagen til Borregaard på Opsund i Sarpsborg. Hytte nummer 8, mann er ukjent. Ant delvis før 1940. FOTOGRAF Sarpen

Kilde: https://digitaltmuseum.no/021017369482/kolonihagen-til-borregaard-pa-opsund-i-sarpsborg-hytte-nummer-8-mann-er